Přijetí podmínek

Služby společnosti AlarmFront ('AlarmFront'), které vám poskytuje v souvislosti s touto webovou stránkou ('Stránka'), podléhají následujícím podmínkám použití ('Podmínky'). Přístupem, používáním nebo registrací k použití softwaru (jak je definováno níže), služeb (jak je definováno níže) z této stránky souhlasíte s dodržováním a vázáním těmito podmínkami. Pokud nepřijmete všechny tyto podmínky, nepoužívejte tuto stránku.

Popis služeb

AlarmFront vám může poskytnout přístup k různým zdrojům, materiálům a stahování, včetně obchodních, vzdělávacích a technických zpráv a informací (společně jako 'Služby'). Služby, včetně jakýchkoli aktualizací a vylepšení, podléhají Podmínkám.

Používání softwaru

Veškerý software nebo související materiály, které jsou k dispozici ke stažení z této stránky nebo vám jinak poskytnuty ('Software'), jsou autorským dílem společnosti AlarmFront a/nebo jejích poskytovatelů licence (pokud existují). Vaše právo stahovat a/nebo používat Software bude podléhat podmínkám příslušné smlouvy o koncovém uživateli ('Smlouva o koncovém uživateli'). Jakékoli použití, reprodukce nebo redistribuce Software v rozporu s takovou Smlouvou o koncovém uživateli je zakázáno.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Omezení použití

Nesmíte upravovat, kopírovat, šířit, vysílat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla z, převádět nebo prodávat žádné informace, produkty nebo služby získané ze Služeb. Pokud porušíte některé z těchto Podmínek, vaše oprávnění k používání tohoto webu se automaticky ukončí a musíte okamžitě zničit veškeré materiály ve vašem držení získané z webu.

Reklamační řád

Nabízíme žádné vrácení peněz za software, u kterého byl již zákazníkovi zaslán registrační klíč. Před rozhodnutím o koupi našeho softwaru si prosím stáhněte, nainstalujte a vyzkoušejte hodnotící verze, které poskytujeme.

Výjimky z pravidel pro vrácení peněz se řeší individuálně a jsou udělovány pouze v případě nouze nebo mimořádných okolností.

Při výrobě zkušební verze, se kterou si zákazníci mohou ověřit svou spokojenost a kompatibilitu systému, vynakládáme velké úsilí. To umožňuje našim zákazníkům učinit informované rozhodnutí o nákupu. Jakmile je nákup proveden, nenabízíme vrácení peněz ani výměnu. Domníváme se, že tato politika je v souladu s hlavními prodejci softwaru po celém světě.

Na rozdíl od fyzického zboží lze elektronicky distribuovaný software a softwarové licence duplikovat. Jakmile je licence vydána, bohužel nemůžeme zrušit všechny kopie.

Proto AlarmFront nepřijímá vrácení nebo výměnu produktů. Očekává se, že budete spokojeni s produktem před nákupem. Z této politiky neexistuje žádná výjimka.

Licenční smlouva koncového uživatele (EULA)

GSM Guard
Autorská práva © 2009-2017 AlarmFront.
Všechna práva vyhrazena.


LICENCE K SOFTWARE

Zkušební omezená verze

Zkušební omezená verze tohoto softwaru smí být používána pro účely hodnocení na vlastní nebezpečí po dobu zkušebního období. Po uplynutí zkušebního období musí uživatel buď zakoupit licenci k pokračování používání softwaru, nebo jej odstranit ze svého systému.

Zkušební omezená verze smí být volně šířena, za předpokladu, že distribuční balíček není upravován. Žádná osoba nebo společnost nesmí účtovat poplatek za distribuci GSM Guard bez písemného souhlasu držitele autorských práv.


Licencovaná verze

Po zaplacení příslušného licenčního poplatku je uživateli udělena nevýhradní licence k používání GSM Guard na jednom počítači (tj. jednom CPU), pro jakýkoli legální účel, v jednu chvíli. Registrovaný software nesmí být pronajímán nebo pronajímán, ale může být trvale převeden, pokud osoba, která jej přijímá, souhlasí s podmínkami této licence. Pokud je software aktualizací, převod musí zahrnovat aktualizaci a všechny předchozí verze.

Registrovaný zákazník má nárok na bezplatné aktualizace po dobu 3 měsíců od data nákupu. To znamená, že během 3 měsíců můžete stahovat a instalovat nejnovější registrované verze GSM Guard z našich stránek. Pokud nechcete zakoupit aktualizace, můžete program používat navždy; nikdy nevyprší, ale nebudete moci použít nejnovější verzi. Pokud jste software zakoupili před více než 3 měsíci, již nemáte nárok na bezplatnou aktualizaci; nicméně můžete zakoupit aktualizace na nejnovější verzi za zvláštní, velmi zvýhodněnou cenu. Typ licence pro aktualizaci musí odpovídat typu vaší stávající licence.

Při konstrukci a testování tohoto softwaru byla vynaložena veškerá péče, ale je dodáván za podmínky, že uživatel se zavazuje vyhodnotit vhodnost ovládacího prvku pro jeho/její účely. Držitel autorských práv neposkytuje žádnou záruku vhodnosti softwaru pro jakýkoli účel a uživatel souhlasí s tím, že držitel autorských práv nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou použitím tohoto softwaru.

V NEJVĚTŠÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE SOFTWARE A DOKUMENTACE POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" A DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ZRUŠUJE VŠECHNY