Accept af vilkår

De tjenester, som AlarmFront Company ('AlarmFront') tilbyder dig i forbindelse med dette websted ('Site'), er underlagt følgende vilkår for brug ('Vilkår'). Ved at få adgang til, bruge eller registrere dig for at bruge softwaren (som defineret heri), tjenesterne (som defineret heri) fra dette websted accepterer du at følge og være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår, skal du ikke bruge dette websted.

Beskrivelse af tjenester

AlarmFront kan give dig adgang til en række ressourcer, materialer og downloads, herunder forretningsmæssige, uddannelsesmæssige og tekniske nyheder og informationer (samlet betegnet 'Tjenester'). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer og forbedringer, er underlagt vilkårene.

Brug af software

Enhver software eller relaterede materialer, der gøres tilgængelige til download fra dette websted eller på anden måde stilles til rådighed for dig ('Software'), er det ophavsretligt beskyttede værk af AlarmFront og/eller dets licensgivere (hvis nogen). Din ret til at downloade og/eller bruge softwaren er underlagt vilkårene og betingelserne i den gældende slutbrugerlicensaftale ('Slutbrugerlicensaftale'). Enhver brug, reproduktion eller distribution af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med en sådan slutbrugerlicensaftale, er forbudt.

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Begrænsning af brug

Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, gengive, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge nogen oplysninger, produkter eller tjenester, der er opnået fra tjenesterne. Hvis du overtræder nogen af disse vilkår, ophører din tilladelse til at bruge dette websted automatisk, og du skal straks ødelægge eventuelle materialer i din besiddelse, der er opnået fra webstedet.

Returpolitik

Vi tilbyder ikke refusion på software, hvor registreringsnøglekoden allerede er sendt til kunden. Før du beslutter dig for at købe vores software, skal du sørge for at downloade, installere og prøvekøre de evalueringsversioner, som vi tilbyder.

Undtagelser fra refusionspolitikken behandles på en sag-til-sag-basis og kun bevilget, når der foreligger nødsituationer eller særlige omstændigheder.

Vi gør os store anstrengelser for at producere en prøveversion, som kunderne kan sikre sig deres tilfredshed og systemkompatibilitet med. Dette giver vores kunder mulighed for at træffe en velinformeret købsbeslutning. Når det køb er foretaget, tilbyder vi ikke en kontant refusion eller en ombytning. Vi mener, at denne politik er i overensstemmelse med de store softwareforhandlere i hele verden.

I forhold til fysiske varer kan software og softwarelicenser, der distribueres elektronisk, duplikeres. Når en licens er blevet udstedt, er det desværre ikke muligt for os at tilbagekalde alle kopier.

Derfor accepterer AlarmFront ikke returnering eller ombytning af produkter. Du forventes at være tilfreds med produktet, før du køber det. Der er ingen undtagelse fra denne politik.

Slutbrugerlicensaftale (EULA)

GSM Guard
Copyright © 2009-2017 AlarmFront.
Alle rettigheder forbeholdes.


SOFTWARE LICENS

Prøveversion med begrænsninger

Prøveversionen af denne software må kun bruges til evalueringsformål på brugerens eget ansvar i en prøveperiode. Ved udløbet af prøveperioden skal brugeren enten købe en licens for at fortsætte med at bruge softwaren eller fjerne den fra sit system.

Prøveversionen må frit distribueres, forudsat at distributionspakken ikke ændres. Ingen person eller virksomhed må opkræve et gebyr for distribution af GSM Guard uden skriftlig tilladelse fra ophavsretshaveren.


Licenseret version

Ved betaling af det relevante licensgebyr får brugeren en ikke-eksklusiv licens til at bruge GSM Guard på én computer (dvs. en enkelt CPU) til ethvert lovligt formål på et tidspunkt. Den registrerede software må ikke udlejes eller leases, men kan overføres permanent, hvis den person, der modtager den, accepterer vilkårene i denne licens. Hvis softwaren er en opdatering, skal overførslen omfatte opdateringen og alle tidligere versioner.

Registreret kunde har ret til gratis opdateringer i 3 måneder fra købsdatoen. Det betyder, at du i løbet af 3 måneder kan downloade og installere de nyeste registrerede versioner af GSM Guard fra vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at købe opdateringer, kan du bruge programmet for evigt; det udløber aldrig, men du vil ikke kunne bruge den nyeste version. Hvis du har købt softwaren for mere end 3 måneder siden, har du ikke længere ret til gratis opgradering; men du kan købe opdateringer til den nyeste version til en særlig, stærkt nedsat pris. Typen af opdateringslicens skal matche typen af din eksisterende licens.

Der er taget alle mulige forholdsregler ved konstruktionen og testningen af denne software, men den leveres under forudsætning af, at brugeren påtager sig at evaluere egnetheden af kontrollen til hans/hendes formål. Ophavsretshaveren giver ingen repræsentation af softwarens egnethed til noget formål, og brugeren accepterer, at ophavsretshaveren ikke har noget ansvar for noget tab eller skade forårsaget af brugen af denne software.

I DET OMFANG DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN "SOM DE ER", OG OPHAVSRETSHAVEREN FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER.

I DET OMFANG DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER OPHAVSRETSHAVEREN IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, HÆNDELIGE, FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER TABTE FORTJENESTER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER FOR TAB AF FORRETNINGSFORTJENESTE, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER NOGEN ANDEN PENGEMÆSSIGT TAB