Acceptatie van Voorwaarden

De diensten die AlarmFront Company ('AlarmFront') u biedt in verband met deze website ('Site') zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden'). Door toegang te krijgen, gebruik te maken van, of u te registreren om de Software (zoals hierin gedefinieerd), Diensten (zoals hierin gedefinieerd) van deze Site te gebruiken, stemt u ermee in deze Voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, gebruik dan deze site niet.

Beschrijving van Diensten

AlarmFront kan u toegang bieden tot verschillende bronnen, materialen en downloads, inclusief zakelijk, educatief en technisch nieuws en informatie (gezamenlijk 'Diensten'). De Diensten, inclusief eventuele updates en verbeteringen, zijn onderworpen aan de Voorwaarden.

Gebruik van Software

Elke software of gerelateerde materialen die beschikbaar worden gesteld om te downloaden vanaf deze Site of anderszins aan u worden verstrekt ('Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van AlarmFront en/of zijn licentiegevers (indien aanwezig). Uw recht om de Software te downloaden en/of te gebruiken zal onderworpen zijn aan de voorwaarden van de toepasselijke eindgebruikerslicentieovereenkomst ('Eindgebruikerslicentieovereenkomst'). Elk gebruik, reproductie of verspreiding van de Software dat niet in overeenstemming is met deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst is verboden.

Privacybeleid

Privacybeleid

Beperking van gebruik

U mag de informatie, producten of diensten verkregen via de Services niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet u onmiddellijk alle materialen vernietigen die u van de Site hebt verkregen.

Retourbeleid

Wij bieden geen restitutie voor software waarvan de registratiesleutelcode al naar de klant is verzonden. Voordat u besluit onze software aan te schaffen, zorg ervoor dat u de evaluatieversies downloadt, installeert en uitprobeert die wij ter beschikking stellen.

Uitzonderingen op het restitutiebeleid worden op individuele basis behandeld en worden alleen toegekend bij noodgevallen of uitzonderlijke omstandigheden.

We doen er alles aan om een proefversie te produceren waarmee klanten hun tevredenheid en systeemcompatibiliteit kunnen verzekeren. Dit stelt onze klanten in staat om een geïnformeerde aankoopbeslissing te nemen. Nadat de aankoop is gedaan, bieden we geen contante terugbetaling of omruiling aan. We vinden dat dit beleid in lijn is met grote softwareverkopers wereldwijd.

In tegenstelling tot fysieke goederen kunnen elektronisch gedistribueerde software en softwarelicenties worden gekopieerd. Zodra een licentie is uitgegeven, is het helaas niet mogelijk voor ons om alle kopieën terug te roepen.

Daarom accepteert AlarmFront geen productretouren of -uitwisselingen. Van u wordt verwacht dat u tevreden bent met het product voordat u het aanschaft. Er zijn geen uitzonderingen op dit beleid.

Gebruiksrechtovereenkomst voor Eindgebruikers (EULA)

GSM Guard
Auteursrecht © 2009-2017 AlarmFront.
Alle rechten voorbehouden.


SOFTWARE-LICENTIE

Beperkte probeerversie

Deze beperkte probeerversie van de software mag worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden op eigen risico gedurende een proefperiode. Aan het einde van de proefperiode moet de gebruiker ofwel een licentie aanschaffen om de software te blijven gebruiken, of de software van zijn/haar systeem verwijderen.

De beperkte probeerversie mag vrij worden verspreid, mits het distributiepakket niet wordt gewijzigd. Niemand mag een vergoeding vragen voor de verspreiding van GSM Guard zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder.


Gelicentieerde versie

Tegen betaling van het juiste licentiebedrag krijgt de gebruiker een niet-exclusieve licentie om GSM Guard te gebruiken op één computer (d.w.z. één CPU), voor elk wettig doel, op elk moment. De geregistreerde software mag niet worden verhuurd of geleaset, maar mag wel permanent worden overgedragen, als de persoon die het ontvangt akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie. Als de software een update is, moet de overdracht de update en alle vorige versies omvatten.

Een geregistreerde klant heeft recht op gratis updates gedurende 3 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit betekent dat u gedurende 3 maanden de nieuwste geregistreerde versies van GSM Guard kunt downloaden en installeren vanaf onze site. Als u geen updates wilt kopen, kunt u het programma voor altijd blijven gebruiken; het verloopt nooit, maar u kunt de nieuwste versie niet gebruiken. Als u de software langer dan 3 maanden geleden heeft aangeschaft, heeft u geen recht meer op gratis upgrades; u kunt echter wel updates naar de nieuwste versie aanschaffen tegen een speciale sterk gereduceerde prijs. Het type update-licentie moet overeenkomen met het type van uw bestaande licentie.

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de bouw en test van deze software, wordt deze geleverd onder voorbehoud dat de gebruiker zich verbindt om de geschiktheid van de controle voor zijn/haar doeleinden te evalueren. De auteursrechthouder geeft geen garantie voor de geschiktheid van de software voor enig doel, en de gebruiker stemt ermee in dat de auteursrechthouder geen verantwoordelijkheid heeft voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze software.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE GELEVERD "AS IS" EN DE AUTEURSRECHTHOUDER WIJST ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OVEREENSTEMMING MET DE BESCHRIJVING, TITEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZAL DE AUTEURSRECHTHOUDER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BIJZONDERE SCHADE OF VERLOREN WINSTEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ENIGE ANDERE GELDINGSWAARDE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN HET SOFTWAREPRODUCT, ZELFS ALS DE AUTEURSRECHTHOUDER IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN IEDER GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE EN GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AUTEURSRECHTHOUDER VOOR U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE CLAIM, VORDERING OF ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT