Aksept av vilkår

Tjenestene AlarmFront Company ('AlarmFront') gir deg i forbindelse med dette nettstedet ('Nettsted') er underlagt følgende brukervilkår ('Vilkår'). Ved å få tilgang til, bruke eller registrere deg for å bruke programvaren (som definert her), tjenestene (som definert her) fra dette nettstedet, samtykker du i å følge og være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle disse vilkårene, ikke bruk dette nettstedet.

Beskrivelse av tjenester

AlarmFront kan gi deg tilgang til ulike ressurser, materialer og nedlastinger, inkludert forretningsmessige, pedagogiske og tekniske nyheter og informasjon (samlet kalt 'Tjenester'). Tjenestene, inkludert eventuelle oppdateringer og forbedringer, er underlagt vilkårene.

Bruk av programvare

All programvare eller relatert materiale som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet eller på annen måte blir levert til deg ('Programvare'), er opphavsrettsbeskyttet arbeid til AlarmFront og/eller dets lisensgivere (hvis noen). Din rett til å laste ned og/eller bruke programvaren vil være underlagt vilkårene i den gjeldende sluttbrukerlisensavtalen ('Sluttbrukerlisensavtalen'). All bruk, reproduksjon eller distribusjon av programvaren som ikke er i samsvar med en slik Sluttbrukerlisensavtale, er forbudt.

Personvernpolicy

Personvernpolicy

Begrensning av bruk

Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, overføre eller selge informasjon, produkter eller tjenester som er skaffet fra tjenestene. Hvis du bryter noen av disse vilkårene, opphører autorisasjonen din til å bruke dette nettstedet automatisk, og du må umiddelbart ødelegge eventuelle materialer du har fått fra nettstedet.

Returpolicy

Vi tilbyr ikke refusjoner for programvare der registreringsnøkkelen allerede er sendt til kunden. Før du bestemmer deg for å kjøpe programvaren vår, må du sørge for å laste ned, installere og teste evaluasjonsversjonene vi tilbyr.

Unntak fra refusjonspolicyen håndteres individuelt og innvilges bare når nødsituasjoner eller ekstraordinære omstendigheter foreligger.

Vi går langt for å produsere en prøveversjon som lar kundene forsikre seg om deres tilfredshet og systemkompatibilitet. Dette gjør det mulig for våre kunder å ta en informert kjøpsbeslutning. Når kjøpet først er gjort, tilbyr vi ikke kontantrefusjon eller bytte. Vi mener at denne policyen er i tråd med de største programvareforhandlerne verden over.

Til forskjell fra fysiske varer kan elektronisk distribuert programvare og programvarelisenser dupliseres. Når en lisens er utstedt, er det dessverre ikke mulig for oss å tilbakekalle alle kopier.

Derfor aksepterer ikke AlarmFront produktretur eller bytte. Du forventes å være fornøyd med produktet før du kjøper det. Det er ingen unntak fra denne policyen.

Sluttbrukerlisensavtale (EULA)

GSM Guard
Opphavsrett © 2009-2017 AlarmFront.
Alle rettigheter reservert.


PROGRAMVARELISENS

Begrenset prøveversjon

Den begrensede prøveversjonen av denne programvaren kan brukes til evalueringsformål på brukerens eget ansvar i en prøveperiode. Ved slutten av prøveperioden må brukeren enten kjøpe en lisens for å fortsette å bruke programvaren eller fjerne den fra sitt system.

Den begrensede prøveversjonen kan fritt distribueres, forutsatt at distribusjonspakken ikke endres. Ingen person eller selskap kan ta betalt for distribusjon av GSM Guard uten skriftlig tillatelse fra opphavsrettholderen.


Lisensiert versjon

Ved betaling av riktig lisensavgift gis brukeren en ikke-eksklusiv lisens til å bruke GSM Guard på én datamaskin (det vil si én CPU), til ethvert lovlig formål, om gangen. Den registrerte programvaren kan ikke leies ut, men kan overføres permanent, hvis personen som mottar den, godtar vilkårene i denne lisensen. Hvis programvaren er en oppdatering, må overføringen inkludere oppdateringen og alle tidligere versjoner.

Registrert kunde har rett til gratis oppdateringer i løpet av 3 måneder fra kjøpsdatoen. Det betyr at i løpet av 3 måneder kan du laste ned og installere de nyeste registrerte versjonene av GSM Guard fra vår nettside. Hvis du ikke ønsker å kjøpe oppdateringer, kan du bruke programmet for alltid; det vil aldri utløpe, men du vil ikke kunne bruke den nyeste versjonen. Hvis du kjøpte programvaren for mer enn 3 måneder siden, har du ikke lenger rett til gratis oppgradering; du kan imidlertid kjøpe oppdateringer til den nyeste versjonen til en spesiell, sterkt redusert pris. Type oppdateringslisens må samsvare med typen din eksisterende lisens.

Selv om det er tatt nøye hensyn til konstruksjonen og testingen av denne programvaren, leveres den under forutsetning av at brukeren forplikter seg til å evaluere egnetheten av kontrollen for sine formål. Opphavsrettholderen gir ingen representasjon om programvarens egnethet til noe formål, og brukeren samtykker i at opphavsrettholderen ikke har ansvar for noe tap eller skade som kan oppstå som følge av bruk av denne programvaren.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, LEVERES PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN "SOM DEN ER", OG OPPHAVSRETTHOLDEREN FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN DE ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, SKAL OPPHAVSRETTHOLDEREN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER TAPT FORTJENESTE HVOR SOM HELST (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV FORRETNINGSFORTJENESTE, AVBRYTELSE AV FORRETNINGSDRIFT, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER ANNEN ØKONOMISK TAP) SOM FØL