Akceptacja Warunków

Usługi oferowane przez firmę AlarmFront ('AlarmFront') na tej stronie internetowej ('Strona') podlegają poniższym Warunkom korzystania ('Warunki'). Korzystając z Oprogramowania (jak zdefiniowano poniżej) lub Usług (jak zdefiniowano poniżej) z tej Strony, zgadzasz się przestrzegać i być związany tymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie korzystaj z tej strony.

Opis Usług

AlarmFront może udostępniać Ci różnorodne zasoby, materiały i pliki do pobrania, w tym informacje biznesowe, edukacyjne i techniczne (łącznie 'Usługi'). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje i ulepszenia, są objęte Warunkami.

Korzystanie z Oprogramowania

Oprogramowanie lub związane z nim materiały udostępnione do pobrania z tej Strony lub w inny sposób dostarczone Tobie ('Oprogramowanie') stanowią chronione prawem autorskim dzieło firmy AlarmFront i/lub jej licencjodawców (jeśli istnieją). Twoje prawo do pobrania i/lub używania Oprogramowania będzie podlegać warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej dla końcowego użytkownika ('Umowa Licencyjna dla Końcowego Użytkownika'). Jakiekolwiek użycie, reprodukcja lub rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodnie z taką Umową Licencyjną dla Końcowego Użytkownika jest zabronione.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ograniczenie Użytkowania

Nie możesz modyfikować, kopiować, dystrybuować, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych informacji, produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem Usług. Jeśli złamiesz którykolwiek z tych Warunków, Twoje uprawnienia do korzystania z tej Strony automatycznie wygasają, a Ty musisz natychmiast zniszczyć wszelkie materiały w swoim posiadaniu pozyskane ze Strony.

Polityka Zwrotów

Nie oferujemy zwrotów pieniędzy za oprogramowanie, którego klucz rejestracyjny został już wysłany do klienta. Zanim zdecydujesz się na zakup naszego oprogramowania, upewnij się, że pobierzesz, zainstalujesz i przetestujesz wersje ewaluacyjne, które udostępniamy.

Wyjątki od polityki zwrotów są rozpatrywane indywidualnie i przyznawane są tylko w przypadkach sytuacji awaryjnych lub nadzwyczajnych okoliczności.

Przejęliśmy wiele starań, aby stworzyć wersję próbną, dzięki której klienci mogą sprawdzić swoje zadowolenie i kompatybilność systemu. Pozwala to naszym klientom na podjęcie świadomej decyzji zakupowej. Po dokonaniu zakupu nie oferujemy zwrotu gotówki ani wymiany. Uważamy, że ta polityka jest zgodna z głównymi detalistami oprogramowania na całym świecie.

W przeciwieństwie do dóbr fizycznych, oprogramowanie oraz licencje oprogramowania, które są dystrybuowane elektronicznie, mogą być kopiowane. Po wydaniu licencji niestety nie jest możliwe odwołanie wszystkich kopii.

Dlatego też AlarmFront nie akceptuje zwrotów ani wymiany produktów. Oczekuje się, że będziesz zadowolony z produktu przed zakupem. Nie ma wyjątków od tej polityki.

Umowa Licencyjna Końcowego Użytkownika (EULA)

GSM Guard
Copyright © 2009-2017 AlarmFront.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

Wersja Próbna Ograniczona

Wersję próbną tego oprogramowania można używać w celach oceny na własne ryzyko przez określony okres próbny. Po zakończeniu okresu próbnego użytkownik musi albo zakupić licencję, aby kontynuować korzystanie z oprogramowania, albo usunąć je ze swojego systemu.

Wersję próbną można swobodnie dystrybuować, pod warunkiem że pakiet dystrybucyjny nie jest modyfikowany. Żadna osoba ani firma nie może pobierać opłaty za dystrybucję GSM Guard bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.


Wersja Licencjonowana

Po zapłaceniu odpowiedniej opłaty licencyjnej użytkownik otrzymuje nieekskluzywną licencję na korzystanie z GSM Guard na jednym komputerze (tj. jednej jednostce CPU), w dowolnym celu prawnym, w określonym czasie. Zarejestrowane oprogramowanie nie może być wynajmowane ani dzierżawione, ale może być trwale przekazywane, jeśli osoba ją odbierająca zgadza się na warunki tej licencji. Jeśli oprogramowanie jest aktualizacją, przekazanie musi obejmować aktualizację i wszystkie poprzednie wersje.

Zarejestrowany klient ma prawo do bezpłatnych aktualizacji przez 3 miesiące od daty zakupu. Oznacza to, że przez 3 miesiące można pobierać i instalować najnowsze zarejestrowane wersje GSM Guard ze strony internetowej. Jeśli nie chcesz kupować aktualizacji, możesz używać programu na zawsze; nigdy nie wygaśnie, ale nie będziesz mógł korzystać z najnowszej wersji. Jeśli zakupiłeś oprogramowanie więcej niż 3 miesiące temu, nie masz już prawa do bezpłatnej aktualizacji; jednakże możesz nabyć aktualizacje do najnowszej wersji po specjalnej, bardzo obniżonej cenie. Rodzaj licencji na aktualizację musi odpowiadać rodzajowi twojej istniejącej licencji.

Mimo wszelkich starań w budowie i testowaniu tego oprogramowania, jest ono dostarczane pod warunkiem, że użytkownik zobowiązuje się ocenić jego przydatność do swoich celów. Posiadacz praw autorskich nie daje żadnych gwarancji co do przydatności oprogramowania do jakiegokolwiek celu, a użytkownik zgadza się, że posiadacz praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z tego oprogramowania.

MAKSIMUM, JAKIE POZWALA NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE "TAK, JAK SĄ" I POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ODMAWIA WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, ZARÓWNO JAWNYCH, JAK I UKRYTYCH, W TYM, LEKKOMYŚLNEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZGODNOŚCI Z OPISAMI, TYTUŁU ORAZ NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH.

MAKSIMUM, JAKIE POZWALA NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, INCYDENTALNE, POCHODNE, SPECJALNE LUB PRZYKŁADOWE LUB UTRATĘ ZYSKÓW (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, SZKODY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRATY PIENIĘŻNEJ) POWSTAŁE ZE ZUŻYCIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ZOSTAŁ POUCZONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZA PRAW AUTORSKICH WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, WNIOSKÓW LUB DZIAŁAŃ POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU TEGO POZWOLENIA.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie oświadczenie nie będzie