Acceptans av villkoren

De tjänster som AlarmFront-företaget ('AlarmFront') tillhandahåller dig i samband med denna webbplats ('Sidan') omfattas av följande användarvillkor ('Villkor'). Genom att få tillgång till, använda eller registrera dig för att använda programvaran (som definieras här), tjänsterna (som definieras här) från denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar alla dessa villkor, använd inte denna webbplats.

Beskrivning av tjänster

AlarmFront kan erbjuda dig tillgång till olika resurser, material och nedladdningar, inklusive affärs-, utbildnings- och tekniska nyheter och information (gemensamt kallat 'Tjänster'). Tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar och förbättringar, omfattas av villkoren.

Användning av programvara

All programvaror eller relaterade material som finns tillgängliga för nedladdning från denna webbplats eller på annat sätt tillhandahålls till dig ('Programvara') är det upphovsrättsligt skyddade arbetet av AlarmFront och/eller dess licensgivare (om några sådana finns). Din rätt att ladda ned och/eller använda programvaran kommer att omfattas av villkoren i tillämpligt användaravtal för slutanvändare ('Användaravtal för slutanvändare'). All användning, reproduktion eller omfördelning av programvaran som inte är i enlighet med ett sådant användaravtal för slutanvändare är förbjuden.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Begränsning av användning

Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon information, produkter eller tjänster som erhållits från tjänsterna. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör din behörighet att använda denna webbplats automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla material i din besittning som erhållits från webbplatsen.

Returpolicy

Vi erbjuder inte återbetalningar för programvara där registreringsnyckeln redan har skickats till kunden. Innan du bestämmer dig för att köpa vår programvara, se till att ladda ner, installera och testa utvärderingsversionerna som vi tillhandahåller.

Undantag från återbetalningspolicy behandlas individuellt och beviljas endast vid nödsituationer eller om extenuating omständigheter föreligger.

Vi går långt för att producera en provversion där kunder kan säkerställa deras nöjdhet och systemkompatibilitet. Detta gör att våra kunder kan fatta ett välinformerat köpbeslut. När köpet har genomförts erbjuder vi varken kontant återbetalning eller utbyte. Vi anser att denna policy är i linje med stora programvaruåterförsäljare över hela världen.

Till skillnad från fysiska varor kan elektroniskt distribuerad programvara och programvarulicenser dupliceras. När en licens har utfärdats är det tyvärr inte möjligt för oss att återkalla alla kopior.

Därför accepterar inte AlarmFront returer eller utbyten av produkten. Du förväntas vara nöjd med produkten innan du köper den. Det finns inget undantag från denna policy.

Användaravtal (EULA)

GSM Guard
Upphovsrätt © 2009-2017 AlarmFront.
Alla rättigheter förbehållna.


MJUKVARULICENS

Provversion med begränsad användning

Den provbegränsade versionen av denna programvara får användas för utvärderingsändamål på användarens eget ansvar under en provperiod. Vid slutet av provperioden måste användaren antingen köpa en licens för att fortsätta använda programvaran eller ta bort den från sitt system.

Den provbegränsade versionen får fritt distribueras, förutsatt att distributionspaketet inte ändras. Ingen person eller företag får ta ut en avgift för distribution av GSM Guard utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.


Licensierad version

Mot betalning av lämplig licensavgift beviljas användaren en icke-exklusiv licens att använda GSM Guard på en dator (dvs en enda CPU) för något lagligt syfte i taget. Den registrerade programvaran får inte hyras ut eller leasas, men kan överföras permanent om personen som tar emot den godkänner villkoren i denna licens. Om programvaran är en uppdatering måste överföringen inkludera uppdateringen och alla tidigare versioner.

Registrerad kund har rätt till kostnadsfria uppdateringar under 3 månader från inköpsdatumet. Det innebär att du under 3 månader kan ladda ner och installera de senaste registrerade versionerna av GSM Guard från vår webbplats. Om du inte vill köpa uppdateringar kan du använda programmet för alltid; det kommer aldrig att löpa ut, men du kommer inte att kunna använda den senaste versionen. Om du köpte programvaran för mer än 3 månader sedan har du inte längre rätt till gratis uppgradering; du kan dock köpa uppdateringar till den senaste versionen till ett speciellt mycket rabatterat pris. Typen av uppdateringslicens måste matcha din befintliga licens.

Även om varje försiktighet har vidtagits vid konstruktion och testning av denna programvara tillhandahålls den under förutsättningen att användaren åtar sig att utvärdera kontrollens lämplighet för sina ändamål. Upphovsrättsinnehavaren lämnar inga garantier för programvarans lämplighet för något syfte, och användaren samtycker till att upphovsrättsinnehavaren inte har något ansvar för någon förlust eller skada som orsakats av användningen av denna programvara.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN "SOM DEN ÄR" OCH UPPHOVSRÄTTINNEHAVAREN FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, ANTEN EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅTTA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅTTA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING, TITEL OCH INTRÅNG I TREDJEPARTS RÄTTIGHETER.

INOM GRÄNSEN FÖR TILLÄMPLIG LAG SKA UPPHOVSRÄTTINNEHAVAREN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR INDIREKTA, INCIDENTELLA, FÖLJANDE, SÄRSKILDA ELLER FÖREBILDLIGA SKADOR ELLER FÖRLORADE VINSTER AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVINSTER, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER NÅGON ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARUPRODUKTET, ÄVEN OM UPPHOVSRÄTTINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. I VILKET FALL SOM HELST SKA UPPHOVSRÄTTINNEHAVARENS SAMMANLAGDA OCH HELA ANSVAR MOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR ALL FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR AV NÅGRA ANSPRÅK, KRAV ELLER ÅTGÄRDER SOM UPPKOMMER UR ELLER RELATERAR TILL DETTA AVTAL INTE ÖVERSTIGA KÖPPRISET FÖR DENNA LICENS.

Om något villkor i dessa villkor förklaras ogiltigt eller ogenomförbart av någon domstol med behörig jurisdiktion, ska en sådan förklaring inte ha någon effekt på de återstående villkoren härav.

Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte installera denna programvara.