Larmövervakningsprogramvara
för

Säkerhetsföretag|Kontorslokaler|Banker|Företag inom offentlig sektor|Systemintegratörer|Campussäkerhet|Finans|Industri|Försvar|Mindre butiker
Ta del av funktionsturen

Sex skäl till varför Alarm Front Monitoring är det bästa valet för larmövervakningsprogramvara

Spara operatörens tid Alarm Front Monitoring är utformat för att organisera en central station för övervakning av avlägsna stationära platser eller mobila objekt som är utrustade med säkerhetslarm, kontroller eller övervakningssystem som skickar larm om specifika händelser eller problem via GSM, SMS eller GPRS.

Kompatibel med alla stora larmmottagare

devices Alarm Front Monitoring är ett av de mest kompatibla systemen på marknaden och stödjer ett stort utbud av kompatibla kommunikationskanaler (TCP/IP, GSM, SMPP, RS-232/RS-485, HTTP, e-post, Telegram), meddelandeprotokoll och larmmottagare.

Snabbare svarstider

alarm Ger din befintliga lösning verkliga tidsresponser vid larm? GSM Guard är utformad med omedelbara svar i åtanke och erbjuder omedelbara varningar vid fördefinierade händelser.

Webbgränssnitt

web Alarm Front Monitoring är central övervakningsprogramvara som erbjuder skyddad åtkomst för personal genom en säker webbserver. Detaljerade rapporter och analyser är tillgängliga på ett ögonblick.
Omfattande larmhistorik och rapportering.

messages Kan du föreställa dig ett larmssystem utan loggar? Alarm Front Monitoring tar loggar till nästa nivå och underhåller bekvämt den mest detaljerade loggen över alla händelser, larm och operatörsåtgärder. Utökade rapporter kan exporteras till externa system för vidare bearbetning.

Minska mänsklig inblandning

balanse Alarm Front Monitoring hanterar automatiskt icke-kritiska händelser och utför rutinmässig underhåll och övervakning via tvåvägskommunikation över SMS och DTMF.

FastResponse-app

messages Inkluderad mobilapplikation för snabbinsatsteam gör det möjligt för dem att omedelbart ta emot larmmeddelanden och följa deras åtgärder och reaktionstid.
AlarmFront on Apple AppStore
Begär en demo
Utforska alla funktioner - eller - Begär en demo

Arkitektonisk schema för övervakningsstationen

Arkitektonisk schema för övervakningsstationen

Alarm Front Monitoring stödjer alla stora kommunikationsprotokoll, larmmottagare och detektorer installerade på fasta och stationära objekt med GPS-spårare.

Vårt centrala övervakningssystem med programvara har en inbyggd säker webbserver som möjliggör säker fjärråtkomst till systemet via nätverket.

Vanliga frågor

Varför är Alarm Front Monitoring ett bättre alternativ än andra programleverantörer?
Vad är centraliserad övervakningsprogramvara?
Visa FAQ